facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

д-р Светослав Велков

д-р Светослав ВелковДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: 028110272

E-mail: svvelkov@yahoo.com

Приемно време: Вторник 9:00-11:00 203 II Корпус,Четвъртък 9:00-11:00 203 II КорпусПрофесионална автобиография:

Образование:
2012/2014 г., Университет по Библиотекознание и Инфорамционни Технологии, София / България - образователна и научна степен „доктор“ с научна специалност: Обществени комуникации и информационни науки, дисертация: Интернет рекламата като инструмент на маркетинга.
2006/2008 г., Военна Академия “Г.С. Раковски”, София / България - M.A. „Икономически основи на националната сигурност“.
2003/2006 г., University for Applied Science Osnabrueck, Osnabrueck / Germany - M.A. „Международен бизнес и мениджмънт“
1997/2003 г., Университет за Национално и Световно Стопанство, София / България - B.A. „Международни икономически отношения“

Практически опит:
HewlettPackard Enterprise – L3 Engineer: StoreVirtual, Hyperconverged: Simplivity, Nimble

DaimlerChrysler AG - Truck Product Creation / Project „Product Commonalities”, Commercial Vehicle Division

Deutsche Telekom AG – Department Online-Access and IP-Traffic

Езици: Немски език, Английски език, Руски език


Публикации:

Публикации:
1. Възникване и развитие на онлайн рекламата като елемент на маркетинга, доклад на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен 2014.
2. Еволюция на начините за плащане на онлайн рекламата, доклад на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен 2014.
3. Възможности за прилагане на нови технологии и маркетингови концепции в онлайн рекламата, доклад на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен 2014.
4. Информационната война в международните оношения, доклад на научна конференция „45 години катедра „Международни отношения” в УНСС: приемственост и развитие в изучаването на международните отношения и процесите в Европа“, София 2021.
5. Секюритизиращи дискурси в сферата на международната информационна сигурност, Статия в научни трудове на УниБИТ, За буквите - О писменехь, София, 2021.
6. Мениджмънт на интелектуалния капитал и корпоративните знания - предпоставка за сигурност, Доклад на на V Международна научна конференция „CONFSEC 2021", Боровец 2021.
7. „Методи за контрол на изкуствения интелект.“ Сигурност и отбрана 2 (2023): 199-211.