facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

ас. д-р Галина Стоянова

ас. д-р Галина СтояноваДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: -

E-mail: Gstoyanova@nbu.bg

Приемно време: Вторник 18:45-19:30 203 II Корпус,Сряда 14:30-16:15 203 II Корпус,Сряда 18:00-19:30 203 II Корпус,на тел. 0885 404 514 по всяко време ОнлайнПрофесионална автобиография:

Образование и обучение:
2015 - 2019
Софийски университет “Св. Климент Охридски“
Тема на дисертацията: „Политики за превенция на зависимостите от психоактивни вещества“
Доктор по политически науки
2018 - 2019
Нишки университет, Факултет по философия, Ниш, Сърбия
“Criminal profiling”
Докторантска специализация по програма Еразъм +
2010-2015г.
Софийски университет “Св. Климент Охридски“
Специалност „Социална и юридическа психология“
Магистърска степен
2001-2006г.
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност „Право“
Магистърска степен
1996-2000г.
Академия на МВР
Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“
Бакалавърска степен

Трудов стаж
2017-2020
НПО „Инициатива за здраве“
Превенция на зависимости от ПАВ
Работа като доброволец по линия на вторичната превенция за намаляване щетите от проблемна и инжекционна употреба на наркотични вещества.
2007-2016г.
„Съксес“ ЕООД
Юридически съветник

2000-2007г.
НСБОП
Противодействие на организирана престъпна дейност
Оперативен работник по линия "Наркотрафик"

Публикации:
1.Стоянова, Г. (2016) Проблеми на политиките за превенция на зависимостите от психоактивни вещества, свързани с подобряване на общата среда за сигурност. В: Балканите в променящата се среда за сигурност, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016. ISBN: 978-619-202-209-9.
2.Стоянова, Г. (2017) Теоретични проблеми на изследването на политиките за превенция. Публични политики.bg, Vol. 8, No 2 (2017)
3.Стоянова, Г. (2018) Оценка на въздействието на мерките за превенция на наркозависимости в България. В: Оценка на въздействието и въздействие на оценката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, 2017.
4.Стоянова, Г. (2019) Сравнителен анализ на философията и ефективността на политиките за превенция на зависимостите от психоактивни вещества (ПАВ) в България и някои европейски държави В: Тридесет години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София


Публикации: