facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Управление на риска за киберсигурността

upravlenie-na-riska-za-kibersigurnostta_184x250_fit_478b24840a

Управление на риска за киберсигурността

доц. д-р Венелин Георгиев, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.

Научни и учебни издания

          Темите от съдържанието на учебника са подредени на базата на логиката на едно обучение по проблемите на риска в специфичната среда на киберсигурност. В самото начало се дискутират въпроси на тема какво представлява киберпространството и киберсигурността. Следва класифициране на заплахите, рисковете и атаките срещу киберсигурността за да се премине в последователен ред към етапите на процеса за управление на риска.     

         Особено място и внимание се обръща на две теоретични концепции – за апетита и толеранса към рисковете за киберсигурността, като се посочва тяхното място и принос в общия процес за управление на риска.

         Съдържанието на учебника се разширява с две чисто практически теми засягащи методите и средствата за управление на риска за киберсигурността и преглед на стандартите в тази област.

         Тестовете след всяка от темите в учебника представляват полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.