facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Теория на скритото присъствие

teoriya-na-skritoto-prisustvie-dimitur-jonchev_184x250_fit_478b24840a

Теория на скритото присъствие

проф. Димитър Йончев, д.н., Нов български университет, Издателство "Послания XXI век", ISBN 954-9672-06-9

Научни и учебни издания

           Тази книга не е учебно пособие. Тя е път на мисълта в процеса на изследване и систематизиране на едно обширно и мноогопластово пространство, което се отличава с ярки специфични черти.
         

          В това изследване въз основа на един повече или по-малко универсален образ на теорията като непротиворечива съвкупност от научно систематизирани знания се определят изходните предпоставки на секретологията.

          Така са представени условията за създаването на една възможна научна теория на преднамереното пряко скрито присъствие. Тези условия са групирани в три обособени области, наречени съответно референциална, емпирична  и мотивираща.