facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

СИГУРНОСТ 4.0

img-20191219-0003_184x250_fit_478b24840a

СИГУРНОСТ 4.0

проф. д-р Николай Радулов

Научни и учебни издания


           Автобиографична бележка

          Проф. д-р Николай Радулов е преподавател по национална и международна сигурност в Нов български университет.
          Професионалната му дейност в МВР започва през 1981 г. в Първо РПУ – София и завършва през 1999 г., като секретар на МВР. Работил е като оперативен работник, аналитик, експерт по управление и ръководител. Защитава докторска дисертация във ВА „Г. С. Раковски“ на тема „Управленска култура в МВР“ през 1992 г.
          Преподавателската и научната му кариера се реализира в НБУ където започва като главен асистент в Центъра за изследване на рискове в сигурността,  хабилитира се като доцент през 2011 г., а като професор през 2014 г. От 2014 до 2016 е Директор на програмния съвет към Департамент „Национална и международна сигурност“, а от 2016 - до момента е ръководител на департамента. Преподава по следните дисциплини: разузнаване; контраразузнаване; управление на службите за сигурност; разузнавателен анализ; практически анализ; специални разузнавателни средства; изграждане и управление на системи за сигурност.
          Избиран е през 2013 г. за преподавател на годината на НБУ.
          Автор на книгите „Специални разузнавателни средства“, 2010, Национална (не)сигурност I, 2012, „Разузнавателен анализ“, 2013 г., Национална (не)сигурност II, 2017 г.
          В близките му творчески планове влиза работа по проект с условно наименование „Синергични модели на взаимодействие между класическия анализ и анализа на големи данни в сигурността“