facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Реформите в сис​темата за нацио​нална сигурност​ на Република Б​ългария

reformite-v-sistemata_184x250_fit_478b24840a

Реформите в сис​темата за нацио​нална сигурност​ на Република Б​ългария

Състав. и нау​ч. ред. Венелин​ Георгиев. - София: Нов български университет, 2014 . - ISBN: 9789545358388

Сборници

Книгата е част от поредицата "Наука, образование, сигурност : T. 2."

 

Въпросът за балансираното и безконфликтно функциониране на институционалната система за национална сигурност за изминалите двадесет и пет години  се превърна в един от най-значимите проблеми не само в теоретически, но и в практически аспект. В областта на националната сигурност се отразиха по един или друг начин сложното вътрешно и външнополитическо положение на страната и неизбежните противоречия на изграждащата се на съвършено различни принципи демократична система. Към това трябва да се добавят и неизменно проявяващите се конюнктюрни и лични политически интереси , които в много случаи наложиха решения, противоречащи на основния конституционен принцип за разделението на властите.