facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Противодействие на киберпрестъпността

protivodeistvie-sreshtu-kiberprestupnostta_184x250_fit_478b24840a

Противодействие на киберпрестъпността

доц. д-р Венелин Георогиев, Издателство "Авангард Прима" 2015

Научни и учебни издания

         По мнение на изследователи и практици, заплахите за киберсигурността се превръщат в глобален проблем, решаването на който изисква противодействие на глобално равнище и с помощта на подходящи средства. Разпределени в области тези средства са част от специфичната законодателна база, технологичната инфраструктура, организираността на въвлечените институции, обучението на потребителите и международното сътрудничество.

         Логиката на съдържанието на учебника е подчинена на последователно преминаване от класифициране на киберпрестъпленията, тяхното инкриминиране, разработването на стратегии за противодействие на киберпрестъпността, превенцията, правоприлагането и разследването на киберпрестъпления.

         Специално внимание е отделено на ролята на международното сътрудничество за противодействието срещу киберпрестъпността. Тестовете след всяка от темите в учебника са полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.