facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Политика на сигурност на Република България в началото на XXI век

politika-na-sigurnost-na-republika-bulgaria-v-nachaloto-na-xxi-vek-christo-georgiev_184x250_fit_478b24840a

Политика на сигурност на Република България в началото на XXI век

Христо Георгиев, Нов български университет, АСИ Принт, ISBN 78-954-535-692-6

Научни и учебни издания

Христо Георгиев е преподавател по проблемите на националната и международна сигурност в Нов български университет. Завършил е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Защитил е докторска дисертация по проблемите на междунардоното право. Хабилитирал се е в областта на международните отношения и международната сигурност. Автор е на статии, студии и научни доклади по институционалните и правни аспекти на националната и международната сигурност.

Преподавателската си дейност автора съчетава с многогодишна експертна дейтност към Народното събрание, администрацията на Президента на Републиката, Министерство на външъните работи, Министерство на отбраната и други институции, свързани с политиката на сигурност на страната.

Понастоящем е ръководител на департамент "Национална и международна сигурност"