facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Оценяване и управление на риска за сигурността

ocenyavane-i-upravlenie-na-riska-za-sigurnostta_184x250_fit_478b24840a

Оценяване и управление на риска за сигурността

доц. д-р Венелин Георгиев, Издателство "Авангард Прима", 2015 г. ISBN 978-619-160-436-4

Научни и учебни издания


            Универсалната теоретична концепция за управление на риска е в пълна степен приложима и по отношение на оценяване и управление на рисковете в сигурността. Съдържанието на учебника може да бъде разделено в няколко части.

           В първата част се прави описание на същността, природата и теориите за риска и за неговото управление. Като конкретика тук се разглеждат историческото развитие на теоретичната концепция, класификации на риска, области на управление на риска и т.н.

          Във втората част се разглежда съдържанието на отделните етапи от процеса за оценяване и управление на риска. Третата част е с подчертана приложна насоченост като в нея се разглеждат различни методи, приложими при оценяване и управление на риска, концепциите за апетит и толеранс към риска и стандартите в областта на управлението на риска.

         Погледната в нейната цялост книгата представя знание за управление на риска, което е полезно за обучаеми, практици и изследователи. Подходящото съдържание и избраният език прави книгата достъпна до широк кръг читатели, които проявяват интерес към тази универсална за човешката природа теория и практика.