facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Моделиране и симулации в сигурността

modelirane-i-simulacii-v-sigurnostta_184x250_fit_478b24840a

Моделиране и симулации в сигурността

доц. д-р Юлияна Каракънева, Издателство "Авангард Прима", София, 2016, ISBN 978-619-160-691-7, Рецензент: проф. Георги Бахчеванов, д.н.

Научни и учебни издания

          Предметът на тази книга е приложението на моделите и симулациите в системите за отбраната и сигурността. Изследванията на границата между науката и практиката са особена област в нашето съвремие. Те подпомагат в значителна степен решаването на редица приложни задачи и по-нататък стимулират развитието на самата наука.

         Книгата е предназначена за студентите от програмите на департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет и всички читатели, които имат интереси в предметната област.