facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Киберсигурност и мениджмънт

kibersigurnost-i-menidjmunt_184x250_fit_478b24840a

Киберсигурност и мениджмънт

доц. д-р Венелин Георгиев, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.

Научни и учебни издания

          Доколко са приложими общите теоретични концепции на мениджмънта в една специфична среда на киберсигурността – този въпрос се поставя в центъра на вниманието на читателите. След две въвеждащи теми за запознаване с основите на мениджмънта следват поредица от теми, във всяка от които образът на мениджъра на отдела по киберсигурност се поставя в специфична ситуация: като изискващи се управленски способности и като особености на средата, в рамките на която се прилагат тези способности.

         В учебника се представят модели за действие на мениджъра по киберсигурност при наемане на персонал и управление на екипа, управление на финансови ресурси, управление на информационната инфраструктура и технологиите, сътрудничество с потребители, създаване на сигурност и възстановяване на работоспособността след инцидент с киберсигурността.

        Тестовете след всяка от темите в учебника са полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.