facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Киберсигурност

kibersigurnost-karakuneva-za-site_184x250_fit_478b24840a

Киберсигурност

доц. д-р Юлияна Каракънева, Издателство "Авангард Прима", 2013 г., SBN 978-619-160-206-3

Научни и учебни издания

           Проблемите на сигурността във виртуалното пространство стават все по-актуални в съвременното общество. При бързото развитие на технологиите в областта на киберзаплахите, реализирането на стратегията и процесите за защита в киберпространството е основна задача на правителствата.

            Частните компании също са изправени пред сериозни проблеми във връзка с атаките към интелектуалната собственост и поддържането на критичната  инфраструктура.

           Киберпрестъпленията засягат не само организациите, но и личното пространство на всеки член на обществото. Поради тези причини изучаването на проблемите и решенията в областта на киберситгурността и култивирането на разбиране е от изключителна важност още в периода на обучение във висшите учебни заведения.