facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност

sbornik-s-matriali-ot-mejdunarodna-konferenciya1_184x250_fit_478b24840a

Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност

Издателство на Нов български университет, ISBN978-954-535-907-1, Съставителство и научна редакция: доц. д-р Тодор Коларов, Рецензенти: проф. Георги Бахчеванов, д.н. и проф. д-р Николай радулов

Научни и учебни издания

          ПОРЕДИЦА „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, СИГУРНОСТ“  ТОМ 3
         Това е трети том на поредицата „Наука, образование, сигурност“, издавана от департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. Неговото съдържание е посветено на различните аспекти и предизвикателства в сферата на сигурността в Югоизточна Европа.

        Сборникът включва материали на автори от България, Македония и САЩ на официалните езици на посочените държави. Материалите отразяват приноса на участниците към работата на Международната научна конференция „Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност“, проведена на 2-3 юни 2015 г.

         Сред авторите намират място както български и чуждестранни експерти, така и студенти и докторанти.

         Съдържанието на сборника е обособено в две части. Първата е посветена на геополитическите аспекти на проблемите на сигурността в Югоизточна Европа, а втората се фокусира върху българската политика на сигурност пред регионалните предизвикателства. И в двете части на това издание читателите ще намерят разнообразни теми, отразяващи многото и разнообразни аспекти на разглежданата проблематика. Това разнообразие, както и имената на включените в сборника автори са гаранция за качеството на изданието.