facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност

informacionno-analitichna-deinost-v-sistemata-za-sigurnost_184x250_fit_478b24840a

Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност

доц. д-р Венелин Георгиев, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.

Научни и учебни издания

            Идеята за създаване на учебника идва от наблюдаваната тенденция за намаляване на аналитичните способности на обучаемите, което е видимо в хода на обучението и при тяхната самостоятелна работа. Информационната и аналитичната дейност се разглеждат в тяхната логическа свързано и в същото време се представят като два отделни компоненти, което позволява навлизане в по-съществени подробности.

           След две уводни теми, в които се поставят основите със знание за информацията и информационните системи, следва разделно изследване на особеностите на информационната и на аналитичната дейност. При информационната дейност се обсъждат въпросите за източниците на информация, работата с тях и осигуряване на сигурност на информацията.

           Аналитичната дейност се обсъжда като обща методика, специфични методи и средства, както и като методи за извършване на предвиждания. Тестовете след всяка от темите в учебника са полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.