facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Девиатното поведение на непълнолетните

487249_184x250_fit_478b24840a

Девиатното поведение на непълнолетните

проф. д-р Калин ГайдаровС., Албатрос. ISBN ,

Научни и учебни издания

           Книгата е един от първите в България трудове по проблемите на психологията на девиантното поведение.     

            Разгледани са основните фактори за възникване на социални девиации при подрастващите. Направена е типология на девиантното поведение при непълнолетните, като е акцентирано върху индивидуалните форми на социални отклонения.
            Отделено е място за анализ на употребата на психоактивни субстанции и тяхното влияние върху психиката и поведението на индивида. Други значими видове социална девиация, като проституция, футболно хулиганство и участие в деструктивни религиозни секти, са представени от гледна точка на влиянието им както върху индивидуалното, така и върху социалното функциониране.
            В книгата е представен психологически алгоритъм за ефективно корективно въздействие върху личността на непълнолетните с девиантно поведение.