facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Анализ на сигурността в информационното пространство

analiz-na-sigurnostta-v-informacionnoto-prostranstvo_184x250_fit_478b24840a

Анализ на сигурността в информационното пространство

доц. д-р Венелин Георгиев, Издателство "Авангард Прима" 2015 г.

Научни и учебни издания

           Информационното пространство обединява информацията в различните и форми, хората в различните им роли, информационната инфраструктура и нормите и правилата за поведение. Отношенията на тези елементи се разглеждат последователно в няколко специфични аспекта: нормативен, административен, процедурен и психологически.

          Последователно се разглежда спецификата при работа на потребителите с чувствителни видове информация, каквито са личните данни, обществената информация и класифицираната информация. Като други важни фактори за сигурността в информационното пространство се разглеждат: социалното инженерство и възможността за противодействие срещу него, криптографията като мощен инструмент на сигурността на информацията, управлението на достъпа и автентикацията при използване на ресурсите в информационните системи.

          Тестовете след всяка от темите в учебника са полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.