facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. Димитър Йончев, д.н.

проф. Димитър Йончев, д.н.

Проф. Димитър Йончев, д.н.

Биография
Завършва висше военно-гражданско образование във Народно военно училище „Васил Левски“, Велико Търново през 1967 г. със специалност „инженер по ДВГ“, лейтенант. През 1962 – 1990 г. служи в Българската народна армия. Полковник.

Политическа дейност
Делегат е на 14 конгрес на БКП, където е избран за член на ръководството на партията, а после и за неин заместник-председател. Участва в работата на Кръглата маса. Съосновател е на Обединението за социална демокрация в БСП. През 1997 г. напуска БСП и участва в създаването на Българската евролевица.

През периода 1990 – 1994 г. е депутат в НС. Председател и заместник-председател на Комисията по национална сигурност в 7-о велико народно събрание и в 36-о народно събрание.

От 1995 г. е председател на фондация „Демокрация и сигурност“, а от 2003 г. – и председател на Управителния съвет на сдружение „Балкански форум по сигурността“.

Образование и научна кариера
Дисертация за звание кандидат на философските науки (сега: доктор по философия), защитена в Москва през 1978 г.; дисертация за доктор на икономическите науки, защитена през 2002 г.

Преподавател във висшето образование от 1978 г., включително във Военната академия „Г. С. Раковски“ и Академията на МВР. Професор в Центъра за изучаване на рисковете и сигурността на Нов български университет, където води курсовете „Теория на разузнаването“, „Културна антропология на насилието“, „Секретология“ и „Обща теория на сигурността“ и др.

Доцент от 1988 г.; професор от 2005 г.; академик (действителен член) на Всемирната академия по комплексна безопасност от 2005 г.

Председател на Специализирания научен съвет по военни науки на ВАК; член на Специализирания научен съвет по национална сигурност и на Специализирания научен съвет по наукознание и защита на информацията на ВАК.

На 24 януари 2012 г. е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса му в създаването и утвърждаването на програмите на департамент „Национална и международна сигурност“.

Монографии
„Военно-техническият прогрес в Българската народна армия“ (1988)
„Отсъстващият образ“ (1990)
„Теория на скритото присъствие“ (2002)
„Актуални проблеми на образователната наука по въпросите на сигурността“ (2002)
„Разузнаване“ (2005)
„Равнища на сигурност“ (2006)
„В търсене на сигурността“ (2014)