facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността

 

През 2012 г., с решение на Академичния съвет на Новбългарски университет, към департамент „Национална и межуднародна сигурност“ е създадена лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността. Основното предназначение на лабораторията се изразява в разширяване на капацитета на департамента за обучение на студентите, създаване на условия за провеждане на изследователска, научна и експертна дейност в рамките на тематични научно-изследователски проекти.

Галерия от дейността на лабораторията

 

Стратегия за развитие на научните изследвания на департамент „Национална и международна сигурност“ ( 2017-2020 г.)

 

Теренни изследвания

 

 Проекти

- Анализи и изследвания върху престъпността в България