facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Докторанти

Димитър Красимиров Димитров
 • Име на докторанта
  Димитър Красимиров Димитров
 • Тема на дисертацията
  Повишаване на ефективността на процеса за измерване и оценяване на способностите за киберсигурност на организацията
 • Научен ръководител
  проф. д-р Венелин Георгиев
 • Дата и час на защитата
  27.06.2024 / 11:20
 • Зала
  корпус 1, зала 407

Прикачени файлове

Теодора Кирилова Личева
 • Име на докторанта
  Теодора Кирилова Личева
 • Тема на дисертацията
  Блокчейн сигурност в държавното управление
 • Научен ръководител
  проф. Николай Радулов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  26.04.2024 / 16:20
 • Зала
  корпус 2, зала 303

Прикачени файлове - научен ръководител

Пламен Атанасов Атанасов
 • Име на докторанта
  Пламен Атанасов Атанасов
 • Тема на дисертацията
  „Сигурност и комуникация“
 • Научен ръководител
  -
 • Научен консултант
  -
 • Дата и час на защитата
  15.12.2023 / 11:20
 • Зала
  корпус 1, зала 310

Прикачени файлове

Николай Найденов Хранов
 • Име на докторанта
  Николай Найденов Хранов
 • Тема на дисертацията
  Киберсигурност в мрежови системи за управление
 • Научен ръководител
  доц. д-р Юлияна Димитрова Каракънева

Прикачени файлове - научен ръководител

Красимир Георгиев Лалев
 • Име на докторанта
  Красимир Георгиев Лалев
 • Тема на дисертацията
  Политики и инструменти при управлението на човешките ресурси в структурите за сигурност
 • Научен ръководител
  проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров
 • Дата и час на защитата
  16.03.2022 / 14:40
 • Зала
  214, 1

Прикачени файлове

Албена Иванова Попова
 • Име на докторанта
  Албена Иванова Попова
 • Тема на дисертацията
  Изследване ефективността на система за управление на сигурността на летище
 • Научен ръководител
  доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев
 • Дата и час на защитата
  25.03.2022 / 11:20
 • Зала
  110, 2

Прикачени файлове

Цветомир Емилов Алексов
 • Име на докторанта
  Цветомир Емилов Алексов
 • Тема на дисертацията
  Киберпространството като пети домейн. Държавно подкрепяни и самостоятелни хакерски групи. Начини и методи за противодействие срещу кибератаки от различен произход.
 • Научен ръководител
  проф. Николай Раудлов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  23.03.2022 / 11:20
 • Зала
  Заседателна зала на библиотеката

Прикачени файлове

Веселин Монев Монев
 • Име на докторанта
  Веселин Монев Монев
 • Тема на дисертацията
  Повишаване на приложимостта на блокчейн-технологиите в контекста на информационната сигурност.
 • Научен ръководител
  проф. Николай Стефанов Радулов, д.н.

Прикачени файлове

Николай Динев Карафизиев
 • Име на докторанта
  Николай Динев Карафизиев
 • Тема на дисертацията
  Моделиране на система за управление противодействие на рисковете от наводнения в населени места
 • Научен ръководител
  проф. д-р Николай Стефанов Радулов
Николай Георгиев Марков
 • Име на докторанта
  Николай Георгиев Марков
 • Тема на дисертацията
  Модел на идентификация и противодействие на скрити кризи в управлението на системата за национална сигурност
 • Научен ръководител
  проф. Николай Радулов, д.н.
Мирослав Христов Кенанов
 • Име на докторанта
  Мирослав Христов Кенанов
 • Тема на дисертацията
  Организационно-тактически аспекти и методология на началното обучение със служебно оръжие на служителите от МВР
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Дойков
Даниел Милчев Милев
 • Име на докторанта
  Даниел Милчев Милев
 • Тема на дисертацията
  Усъвършенстване на организационните и тактически аспекти на противодействието на измами с ДДС
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Дойков
Любомир Петровик
 • Име на докторанта
  Любомир Петровик
 • Тема на дисертацията
  Модерна система за противодействие и трафика на наркотици
 • Научен ръководител
  проф. Николай Радулов, д. н.
 • Научен консултант
  -
 • Дата и час на защитата
  08.10.2020 / 14:40
 • Зала
  Библиотека - семинарна зала

Прикачени файлове

проф. д-р Николай Радулов

Публична защита

на дисертация за придобиване на научната степен "доктор на науките" на проф. д-р Николай Радулов

 

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

 

Докторска програма: Стратегии и политики за сигурност

 

Научно жури:

Вътрешни за НБУ:

1. Проф. Георги Василев Бахчеванов, д.н. – 9.1. Национална сигурност, НБУ;

2. Проф. Руси Маринов Ванчев, д.н. – 9.1. Национална сигурност, НБУ;

3. Проф. д-р Ненко Георгиев Дойков – 9.1. Национална сигурност, НБУ;

Външни за НБУ:

4. Проф. д-р Томо Цветанов Борисов – 9.1. Национална сигурност, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив;

5. Проф. д-р Владко Мичов Иванов – 9.1. Национална сигурност, Академия на МВР;

6. Проф. д-р Йордан Йорданов Пенев – 9.1. Национална сигурност, Академия на МВР;

7. Проф. д-р Иво Великов Великов – 9.1. Национална сигурност, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив.

Резерви:

 1. Проф. д-р Венелин Ангелов Георгиев – 9.1. Национална сигурност, НБУ;
 2. Доц. д-р Йордан Иванов Бакалов – 9.1. Национална сигурност, НБУ;
 3. Проф. д-р Евгени Петров Манев – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки и 9.1. Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 4. Проф. д-р Наталия Атанасова Бекярова – 9.1. Национална сигурност, Военна академия „Г. С. Раковски“.

 

 

 

 

 • Име на докторанта
  проф. д-р Николай Радулов
 • Тема на дисертацията
  Технологични и цифрови трансформации в сигурността
 • Научен ръководител
  -
 • Научен консултант
  -
 • Дата и час на защитата
  11.05.2020 / 14:00
 • Зала
  он лайн заседание през Google meet

Прикачени файлове

Тодор Панайотов Коларов
 • Име на докторанта
  Тодор Панайотов Коларов
 • Тема на дисертацията
  Сигурността в смесените договори на ЕС
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  09.07.2018 / 14:40
 • Зала
  310, корпус 1

Прикачени файлове

Димитър Асенов Асенов
 • Име на докторанта
  Димитър Асенов Асенов
 • Тема на дисертацията
  Усъвършенстване на дейността на частните охранителени дружества при кризи
 • Научен ръководител
  проф. Георги Василев Бахчеванов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  27.02.2019 / 14:40
 • Зала
  Библиотека, Семинарна зала

Прикачени файлове

Богдан Методиев Милчев
 • Име на докторанта
  Богдан Методиев Милчев
 • Тема на дисертацията
  Система за управление на рисковете от ПТП в градска среда
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
 • Дата и час на защитата
  20.03.2018 / 14:40
 • Зала
  115, корпус 2

Прикачени файлове

Марина Спасова Богданова
 • Име на докторанта
  Марина Спасова Богданова
 • Тема на дисертацията
  Трансгранично сътрудничество в областта на здравната и социалната сигурност в рамките на ЕС
 • Научен ръководител
  доц. д-р Тодор Коларов
Дафинка Василева Сидова
 • Име на докторанта
  Дафинка Василева Сидова
 • Тема на дисертацията
  Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на XXIвек
 • Научен ръководител
  доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев

Прикачени файлове

Михаел Минев Димитров
 • Име на докторанта
  Михаел Минев Димитров
 • Тема на дисертацията
  Динамика на сигурността в Междинна Европа /1990-2015 г./
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  16.05.2018 / 14:40
 • Зала
  214, корпус 1

Прикачени файлове

Ивайло Жорион Петров
 • Име на докторанта
  Ивайло Жорион Петров
 • Тема на дисертацията
  Институционални и правни аспекти на развитието на службите за сигурност в Република България
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
Франсоаз Маршанде
 • Име на докторанта
  Франсоаз Маршанде
 • Тема на дисертацията
  Европейските политики на гъвкава сигурност на пазара на труда
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  08.05.2015 / 14:00
 • Зала
  Галерия Униарт

Прикачени файлове - научен ръководител

Пламен Стефанов Софрониев
 • Име на докторанта
  Пламен Стефанов Софрониев
 • Тема на дисертацията
  Сигурност и управление на непрекъсваемостта при доставките
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
 • Дата и час на защитата
  10.03.2015 / 14:40
 • Зала
  зала 408, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

проф. д-р Руси Маринов Ванчев
 • Име на докторанта
  проф. д-р Руси Маринов Ванчев
 • Тема на дисертацията
  Информационни стратегии и Интернет технологии в системата по кризисен мениджмънт: проблеми и предизвикателства
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  23.01.2015 / 11:20
 • Зала
  зала 405, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Светлозар Цветанов Вешков
 • Име на докторанта
  Светлозар Цветанов Вешков
 • Тема на дисертацията
  Политики на ЕС за противодействие на незаконния трафик на оръжие
 • Научен ръководител
  проф. д-р Тилчо Колев Иванов
 • Дата и час на защитата
  10.09.2014 / 10:00
 • Зала
  зала 310, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Юлиан Цветанов Джоков
 • Име на докторанта
  Юлиан Цветанов Джоков
 • Тема на дисертацията
  Система за управление на рисковете в съвременния университет
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  03.11.2014 / 16:20
 • Зала
  зала 115, корпус 2

Прикачени файлове - научен ръководител

Пламен Георгиев Дончев
 • Име на докторанта
  Пламен Георгиев Дончев
 • Тема на дисертацията
  Политиката на енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХI век /Отношенията ЕС – Русия в контекста на политиката за диверсификация на енергийните източници/
 • Научен ръководител
  проф. д-р Христо Василев Георгиев
 • Дата и час на защитата
  14.02.2014 / 10:00
 • Зала
  409 аудитория "проф. Васил Стоилов"

Прикачени файлове - научен ръководител

Яел Сне Коен
 • Име на докторанта
  Яел Сне Коен
 • Тема на дисертацията
  Влияние на рационалните и емоционални моменти за успеха на медиацията
 • Научен ръководител
  доц. д-р Пламен Луков Димитров
 • Дата и час на защитата
  14.05.2009 / 14:40
 • Зала
  Малка аула, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител