facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

terorism_678x410_crop_478b24840a
22.12.2015 18:00

Възпиране на терористични атаки срещу лесно уязвими цели

Семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 305

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
гл. ас. д-р Марин Станчев-ръководител на катедра „Специална полицейска тактика“ АМВР

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
студенти и преподаватели от департамента


Правоохранителните органи са изправени постоянно пред непрекъснати и постоянно развиващи се предизвикателства в борбата срещу тероризма, особено увеличените случаи на самоубийствени бомбени атентати.
Взимането на решение относно най-добрата мярка за изпълнение на задача за предотвратяване на терористичен акт е едно от най-големите предизвикателства, стоящи днес: как да се предвиди следващ ход на терористите.

За да имаме успешно антитерористично звено, което ще помогне за предотвратяване на бъдещи терористични атаки, трябва да можем да обясним какво е тероризъм и защо терористите го използват като тактика.

Чрез разбиране на терористите и терористичните тенденции и предприемане на проактивни действия, можем по-добре да изпълним мисията си, помагайки за идентифицирането на възможни терористични заплахи преди атака.
Анализът на общите тенденции показва, че терористите са по-склонни да извършват безмилостни атаки срещу масови граждански цели (Париж 13.11.2015 г.).

Тъй като физическите мерки за сигурност около държавни и военни обекти са се засилили, заплахата се премества към лесно уязвими цели, които са по-трудни за отбрана, като университети, жилищни сгради, транспортни средства, кинотеатри, работни места, хотели, банки, места за отдих и дори места за богослужение - църкви, синагоги и джамии и други обществено достъпни места.


Д-р Станчев е водещ преподавател в АМВР по учебни дисциплина даващи базови знания и изграждащи практически навици и умения за противодействие на престъпността и тероризма.
Има специализации по проблемите на противодействието на престъпността и тероризма в Германия, Франция, Малта , Полша, Италия и Гърция. Основни изследователски интереси: организация и тактика на провеждане на високорискови операции; противодействие на престъпността и тероризма.


Изображение: outlookafghanistan.net