facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

praktika_678x410_crop_478b24840a
13.01.2017 17:19

Теренно изследване: „Контрол на документи и сигурност на аерогарите за защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи “

 

Във връзка със заключителните занятия и приключването на: стаж RESB748ъОрганизация на сигурността на аерогарите, стаж NISM335 Министерство на вътрешните работи и практика RESB528 Защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи, на 12.01.2017 г. със студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в департамент Национална и международна сигурност, използвайки тактическото и технологичното оборудване на лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, се проведе практическо обучение, включващо теренни изследвания.

Ръководител на теренното изследва – проф. д-р Ненко Дойков, директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, към департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ.

В теренното изследване взеха участие и преподавателите от Академията на МВР: проф. д-р Владко Иванов, ръководител на катедра „Опазване на обществения ред“ и водещ преподавател по сигурност на европейските граници, и д-р Иван Лолев - водещ експерт по авиоционна гранична сигурност и преподавател в Академията.