facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

praktika_678x410_crop_478b24840a
18.01.2017 10:10

ТЕРЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ

Във връзка със заключителните занятия и приключването на стаж RESB748 Организация на сигурността на аерогарите, стаж NISM335 Министерство на вътрешните работи и практика RESB528 Защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи на 12.01.2017 г. със студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в департамент „Национална и международна сигурност“, използвайки тактическото и технологичното оборудване на лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, се проведе практическо обучение, включващо теренни изследвания на тема: „Контрол на документи и сигурност на аерогарите за защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи“.

Ръководител на теренното изследване бе проф. д-р Ненко Дойков - директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ.

В теренното изследване взеха участие и преподавателите от Академията на МВР проф. д-р Владко Иванов - ръководител на катедра „Опазване на обществения ред“ в Академията и водещ преподавател по сигурност на европейските граници, и д-р Иван Лолев - водещ експерт по авиоционна гранична сигурност и преподавател в Академията на МВР.