ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

96822959-315170589466817-490881308432531456-n_678x410_crop_478b24840a
12.06.2020 17:00

Студентски уебинар по сигурност „Националната сигурност и Европейският съюз“

Виртуална класна стая към NISM282, Проект: Човешката сигурност в Moodle

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:
проф. Николай Радулов, д.н. – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
гл. ас. д-р Михаел Димитров
ас. д-р Дафинка Сидова

Участници:
студенти от НБУ

Организационен екип в състав:
проф. д-р Николай Радулов – председател; ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“
доц. д-р Евелина Христова – департамент „Масови комуникации“
доц. д-р Ралица Костадинова – департамент „Право“
Елица Езунова - департамент „Политически науки“
гл. ас. д-р Евелина Стайкова - департамент „Политически науки“
гл. ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“

Темата на уебинара е обвързана с разнообразието от нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи пред националната сигурност на държавите-членки на ЕС в условията на пандемична криза и извънредно положение.

Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента - „Масови комуникации“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Политически науки“, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, кибер и т.н., в контекста на националната сигурност.

Примерни направления за дискусии са: значимост на националната сигурност – суверенитет на държавите; здравна сигурност или свобода на движение; човешка сигурност, демокрация, национална сигурност; механизми и органи на управление на националната сигурност; нови технологии и национална сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за национална сигурност; градска сигурност; етнически и религиозни общности и национална сигурност; тероризъм и радикализация; мигрантска криза и национална сигурност; и др.

По време на уебинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.