facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

2588958_678x410_crop_478b24840a
20.06.2022 18:00

Семинар „Трафикът на хора в България - специфики и проблеми“

Корпус 2, зала 115
Онлайн

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор:
Мая Павлова

Модератор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ


По време на семинара ще бъде разгледан трафикът на хора като правно явление – в националното и международното законодателство и ще бъдат представени формите на трафик. От фактическа гледна точка - начините за набиране и контрол на жертвите. Кои са извършителите в социално-демографски план и какви са основните пречки в разследването при трафика на хора с цел сексуална експлоатация – тези теми ще бъдат дискутирани с аудиторията. Проблемът с наложените присъди в България за трафик на хора е съществен, като ще се представят данни за осъдените извършители.

Мая Павлова завършва право в Софийски университет през 2020 г. В момента е дипломант в МП „Криминология и политики за превенция на престъпността“ към Нов български университет. От началото на 2021 г. до април т.г. заема длъжността „младши експерт“ в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет. От 2020 г. е съосновател на компания за кариерно ориентиране и развитие Voca academy и програмата за кариерно ориентиране на младежи “Career Revolution”. В годините на следването си в СУ трупа стаж като технически сътрудник в нотариална кантора, сертифицира се като медиатор със специализация по семейни спорове.