facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

master-programs_678x410_crop_478b24840a
21.12.2022 11:20

Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност

Осигуряване и прилагане на разследване, чрез служител под прикритие. Феноменът трафик на хора и Република България, като страна на произход, транзит и крайна дестинация

Корпус 2, зала 403

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
д-р Вероника Стоилова – департамент „Национална и международна сигурност“

Лектори:
Васил Кръстев – член на Управителния съвет на Национална асоциация сигурност (НАС)Участници:
студенти от НБУ


Лекцията ще се фокусира върху института на „въвеждане в прикритие” на служител от сектора на сигурността в различни видове органи и организации. Осигуряването и прилагането на разследване, чрез служител под прикритие е способ, който се прилага както в оперативно-издирвателната, така и в оперативно-разузнавателната дейност. В този контекст ще бъде акцентирано и върхи феноменът трафик на хора като един от актуалните и важни за националната сигурност на страната въпроси към настоящия момент.


Васил Кръстев e член на Управителния съвет на Национална асоциация сигурност (НАС). Професионалният му опит от 22 години обхваща различни позиции в сектор „Сигурност“: ЦСБОП – МВР, НСБОП – МВР, ГДБОП – МВР и ДАНС.

Допълнителна информация.

Публикация/Студио на тема Трафик на хора, в издание на „Научноизследователския институт по криминалистика и криминология“ на МВР (2007).

Награди.

„Медал, правосъдие, свобода, сигурност – златен” от Министъра на вътрешните работи (2007).

„Обявяване на благодарност” от Зам. Министъра на вътрешните работи (2008).

„Колективна парична награда” от Министъра на вътрешните работи (2008).

„Обявяване на благодарност” от директора на ГДБОП – МВР (2010).

„Почетен знак” на МВР - ІІІ степен” от Министъра на вътрешните работи (2012).

„Колективна парична награда” от Председателя на ДАНС (2013).

„Обявяване на благодарност” от Председателя на ДАНС (2014 и 2015).