facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

1933750_678x410_crop_478b24840a
20.06.2022 19:40

Семинар „Държавният и неправителственият сектори заедно в борбата с трафика на хора“

Семинар „Езици на сигурността“

Корпус 2, зала 403
Онлайн

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
Диана Китова - ръководител на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора; Фондация „Кампания А21“


Модератор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

По време на семинара ще се направи обзор на дефиниция, законова рамка и видове трафик на хора. Ще се разгледат основните методи на набиране и контролиране на жертви. Участниците ще бъдат запознати с профила на извършителя и на жертвата на трафик на хора, ще придобият умения да идентифицират жертви и да предприемат последващи действия в случай на трафик на хора.

Фондация „Кампания А21“ е международната неправителствена организация, която се бори с трафика на хора в XXI век т. нар. „съвременно робство“. Мисията на А21 включва по-високо ниво на информираност на гражданите по темите, свързани с трафик, спасяването на жертви, както и тяхното възстановяване, за да се почувстват отново пълноценна част от обществото. Посветена на това да се осъществи промяна и да се помага на жертвите, през 2015 година А21, заедно с НКБТХ (Националната комисия за борба с трафика на хора) създава Национална телефонна линия за борба с трафика на хора (НТЛБТХ). Горещата линия приема обаждания 24-часа в денонощието и е напълно безплатна за всички абонати на български оператори, независимо дали се намират в България, или на територията на ЕС.