facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

5d981ecfc0528924d7366447022969085456f329_678x410_crop_478b24840a
16.12.2022 11:20

Семейната среда като ключов фактор за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи

Корпус 1, зала 405


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“Водещ:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – департамент „Национална и международна сигурност“

 

Лектор:
Стоян Георгиев – сертифициран семеен терапевт


Лекцията ще се фокусира върху ролята, която здравословната семейна среда оказва върху формирането на личността на детето и тийнейджъра от морална, правова и социална гледна точка. Ще да бъдат обсъдени въпроси като:

- Как брачната институция съдейства за преодоляване на девиантното и делинквентното поведение;

- Какви са ползите от брака и как да се изгражда здравословна семейна среда;

- Най-типичните семейни кризи и как да преминаваме успешно през тях;

- Връзката родители-деца

- Родителят - авторитет и/или приятел

- Родителят - модел за подражание

 

 

Стоян Георгиев е сертифициран фамилен психотерапевт от „Международната асоциация на фамилните психотерапевти“. Създател е на Semeistvo.bg и председател на „Асоциацията за интензивно семейно консултиране“ - организация, специализирана в работа с индивиди и семейства за последните десет години. Често търсен е по въпроси, свързани със семейните взаимоотношения и отглеждането на децата.

Автор е на книги и материали, посветени на семейството за водещи български медии и е имал възможността да консултира лично над 1000 души. Автор на българския бестселър „30 въпроса от родителството“, отпечатана в тираж от над 10 000 копия.

Щастливо женен, с три деца.