ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

new-bulgarian-university-logo-copy-67_678x410_crop_478b24840a
08.05.2015 14:00

Публична защита на докторска дисертация

Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана; Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Галерия УниАрт

 

Организатор:

департамент „Национална и международна сигурност“

 

Тема на дисертационния труд:

Европейските политики на гъвкава сигурност на пазара на труда

 

Докторант: 

Франсоаз Маршанд

 

Научен ръководител: 

проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.

 

Научно жури:

доц. д-р Георги Йорданов Пеев – председател (НБУ)
проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н. (НБУ)
проф. Наталия Христова Александрова (МВБУ)
проф. Костадин Кирилов Бобев, д.н.
доц. Нено Христов Христов, д.н. (ВА „Г. С. Раковски“)