facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

huala_678x410_crop_478b24840a
16.02.2022 18:00

Публична лекция „Системата Хауала в контекста на изпирането на пари и финансирането на тероризма“

Онлайн


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
ас. д-р Гергана Йорданова, департамент „Национална и международна сигурност“

Модератор:
доц. д-р Тодор Коларов, д.н. – ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ и от други български и чуждестранни университетиТематиката на откритата лекция е свързана с нарастващото значение на арабската неформална система за парични преводи „Хауала“ като един от възможните способи за изпиране на пари и финансиране на тероризма. Основна цел на събитието е да обедини студенти, докторанти и преподаватели, предоставяйки им среда за дискусия по актуалните проблеми на финансовата сигурност през призмата на системата „Хауала“ В лекцията ще бъдат дадени конкретни примери от българската и международна практика, онагледяващи „Хауала“ като криминална дейност.


Д-р Гергана Йорданова - финансист, експерт по финансова сигурност, доктор по национална сигурност и отбрана с тема на дисертационния труд „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България“. Притежава бакалавърска и магистърска степени по финанси, магистърска и докторска степени по национална сигурност и отбрана, както и няколко следдипломни квалификации в областта на управлението на суверенни дългове, платежните и сетълмент системи, финансово разузнава, пране на пари и ислямски финанси.