facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

europ_678x410_crop_478b24840a
26.05.2016 18:00

Публична лекция „Регламент/ЕС/ 2016/ 399 - промяна във визията на Европейския съюз за граничния контрол, отразена в Регламент /ЕО/№562/2006“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 409

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
г-н Иван Лолев - водещ експерт по авиационна сигурност

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
студенти и преподаватели от програмите на департамент „Национална и международна сигурност“

По съществено значение за създаване и функциониране на Пространство на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз е политиката в областта на границите, визите, убежището и миграцията. За осъществяване на тези политики ключова роля има граничния контрол, чийо правен фундамент е синкретично вписан в разпоредбите на Кодекса на Съюза за режима на движение на лица през границите, приет с Регламент /ЕС/ 2016/ 399 на ЕП и на Съвета от 09 март 2016 г.