facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
23.05.2023 14:40

Публична лекция на тема „За геополитическият фундаментализъм и за геополитическият императив“

Корпус 2, зала 308

Организатор:
департамент  „Национална и международна сигурност“


Водещ:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова

Лектор:
доц. д-р Йордан Дойков

Участници:
преподаватели и студенти на департамент „Национална и международна сигурност“


Настоящата лекция третира възраждането на геополитическия фундаментализъм, основан на Уилсънианската концепция за световно устройство след края на Първата световна война и налагането на ценностния универсализъм в международните отношения като принцип на междудържавни отношения. Извеждат се основите на геополитическия императив.  

Йордан Дойков е доцент по сравнителна политология и доктор по политология и притежава магистърски степени по икономика, социология и педагогика, а също и бакалавърска степен по военно дело. Преподавал е като хоноруван асистент в УНСС, асистент в УниБИТ, доцент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ и като хоноруван доцент в АМВР и НБУ. Автор е на монографиите Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност (2007); България във Варшавския договор и в НАТО /Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век/ (2010); Методологическо конструиране в социалния анализ, т. 1. За познанието, опита и практиката (2019).