facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

pexels-andrea-piacquadio-3807741_678x410_crop_478b24840a
24.01.2023 14:40

Публична лекция на тема „Институционални решения в политиката по сигурността. Български опити в институционалната координация по отбраната и сигурността“

Корпус 2, зала 305


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Лектор:
доц. д-р Йордан Дойков


Участници:
преподаватели и студенти на департамент „Национална и международна сигурност“


Публичната лекция е структурирана в четири части.

Първа част ще се фокусира върху механизма за вземане на решения в областта на националната сигурност и методът на „компетентен и отговорен кръг” за вземане на политически решения”. Тази част показва институционалния механизъм за вземане на решения и представя концепцията „Кръгът на компетентните и отговорни” като метод, чиято линия е концептуална схема за изследване на функционалността на институционалния механизъм за вземане на решения в държавата и особено по повод на областта на националната сигурност.

Втора част ще проследи генезиса и развитието на Съвета за (национална) сигурност като differentia specifica на „компетентния и отговорен кръг” за вземане на политически решения.

В част трета ще се дискутират клъстерите от политики, които трябва да бъдат приложени от Съвета.

Част четвърта извежда българските опити в институционалната координация по отбраната и сигурността.

 Йордан Дойков е доцент по сравнителна политология и доктор по политология и притежава магистърски степени по икономика, социология и педагогика, а също и бакалавърска степен по военно дело. Преподавал е като хоноруван асистент в УНСС, асистент в УниБИТ, доцент във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ и като хоноруван доцент в АМВР и НБУ. Автор е на монографиите Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност (2007); България във Варшавския договор и в НАТО /Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век/ (2010); Методологическо конструиране в социалния анализ, т. 1. За познанието, опита и практиката (2019).