facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
12.04.2023 14:40

Публична лекция „Механизъм за вземане на решения по националната сигурност. „Компетентен и отговорен кръг“ за вземане на политически решения“

Корпус 1, зала 207


Организатор:
департамент  „Национална и международна сигурност“

Водещ:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова

Лектор:
доц. д-р Йордан Дойков


Участници:
преподаватели и студенти на НБУ


Публичната лекция включва три части. Първа част описва националната сигурност и особеностите на решението по националната сигурност и на механизма на неговото вземане. Втора част проследява процеса на вземане на политически решения и този на институционализацията им. Част трета представя „компетентния и отговорен кръг” като структура и механизъм на вземане на решения по сигурността.

 

 

Йордан Дойков е доцент по сравнителна политология и доктор по политология и притежава магистърски степени по икономика, социология и педагогика, а също и бакалавърска степен по военно дело. Преподавал е бил хоноруван асистент в УНСС, асистент в УниБИТ, доцент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ, хоноруван доцент в АМВР и НБУ. Автор е на монографиите Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност (2007); България във Варшавския договор и в НАТО /Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век/ (2010); Методологическо конструиране в социалния анализ, т. 1. За познанието, опита и практиката (2019).