facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

books6_678x410_crop_478b24840a
12.01.2017 18:00

Публична лекция „Контрол на документи и сигурност на аерогарите“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 310 

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектори:
проф. д-р Владко Иванов и д-р Иван Лолев

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков, директор на Лаборатория за изследване на рисковете и сигурността

Участници:
преподаватели и студенти от департамента и външни гости

Чрез презентациии и решаване на казуси по контрол на документи и сигурност на аерогарите ще бъдат запознати преподавателите и студентите от програмите на департамент „Национална и международна сигурност“ с теориите, правните актове, институциите, целите и задачите на политиката на европейските общности в областта на трансграничното сътрудничество и възможностите на младите хора да развиват проекти в Югоизточна Европа, въпреки историческите предразсъдъци и ограниченията на граничния режим.

Проф. д-р Владко Иванов е ръководител на катедра „Опазване на обществения ред“ в Академията на МВР и водещ преподавател по сигурност на европейските граници.

Д-р Иван Лолев e водещ експерт по авиоционна гранична сигурност и преподава редица учебни дисциплини в Академия на МВР.