facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

img-0001_678x410_crop_478b24840a
10.05.2016 16:20

Публична лекция „Кариерно развитие на специалисти с висше образование в сектора за отбрана“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
Подполковник д-р инж. Галин Райков Иванов – преподавател към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във ВА „Г. С. Раковски“

Модератор:
проф. Георги Бахчеванов, д.н.

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „ Национална международна сигурност“

Целта на лекцията е да представи съвременни идеи към административното осигуряване на човешки ресурси, като основна част от управлението на административното осигуряване на организациите от сектора за сигурност и отбрана.

Изследователските интереси на подполковник Галин Иванов са в областта на управлението на човешките ресурси, набирането, подбора и обучението на кадри в сектора за сигурност и отбрана.