facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

pexels-magda-ehlers-2569839_678x410_crop_478b24840a
19.01.2022 09:40

Публична лекция „Енергийна война“

Корпус 1, Заседателна зала на библиотеката
ОнлайнОрганизатори:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
гл. ас. д-р Михаел Димитров

Модератор:
доц. Тодор Коларов, д.н. – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:
Преподаватели и студенти от НБУ и други български университети

В лекцията ще се представят действията на Руската федерация по преодоляване на наложените санкции спрямо нейния нефтогазов комплекс, наред с усилията за ограничаване на зависимостта от трети страни при износа на въглеводороди. За целта ще се обърне внимание и на организирането на вътрешния пазар на природен газ в Руската федерация, както и реакциите на „Газпром“ спрямо решенията на органите на ЕС, довели до отпадане на дерогацията спрямо OPAL и решението от 25.08.2021 г. на Върховния поземлен съд на Дюселдорф, потвърждаващо отказа на Германската федерална мрежова агенция (издаден на 15.05.2020 г.) за освобождовоне на „Северен поток-2“ от правилата на Директиви 2009/73/EC и 2019/692. Тези събития са в основата на отказа на руската енергийна компания да продължи продажбите по своята електронна търговска платформа за отоплителен сезон 2021/2022 г. – последната продажба за първа четвърт на 2022 г. е от 23 август 2021 г., на 24 и 26 август се продават само контракти за 2023 г. В резултат, цената на природния газ за европейските потребители нарасна близо 6 пъти, а изкуствено създавания дефицит застрашава икономиките на държавите-членки на ЕС и разкрива нова стратегическа линия на поведение на ВДР в Москва.


Образователно-квалификационното развитие на Михаел Димитров преминава изцяло в програмите на департамент „Национална и международна сигурност“ (ДНМС) на Нов български университет. На 16.05.2018 г. защитава ОНС „доктор“ с дисертация на тема „Динамика на сигурността в Междинна Европа (1990-2015 г.)“. От 31.01.2020 г. заема академична длъжност „главен асистент“. Автор е на статии публикувани в списание „Геополитика“, активно ангажиран в неправителствения сектор, успешно реализирал проекти по програми на ЕП, Rockefeller Brothers Fund и Science for Peace and Security на НАТО.