facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

img-0002_678x410_crop_478b24840a
13.12.2016 14:40

Публична лекция „Анализ на рисковете от ПТП и предложения за намаляването им“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 1, зала 413

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
инж. Богдан Милчев – докторант в ДП „Стратегии и политики на сигурност“

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департамента и външни гости


Целта на публичната лекция е да идентифицира основните показатели, които влияят за настъпване на пътнотранспортни произшествия, както и да се предложат мерки за намаляване на щетите. В резултат на произшествия по пътищата всяка година се нанасят щети на националните икономики в размер на 2% от брутния вътрешен продукт.

Инж. Богдан Методиев Милчев работи в МВР от 1995 г. до 2013 г. Началник е на Отдел „Пътна полиция“-СДВР в периода 2011-2013 година. Докторант на самостоятелна подготовка в ДП „Стратегии и политики на сигурността“ в НБУ. Тема на дисертационния труд „Система за управление на рисковете от ПТП в градска среда“.