facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

img-0004_678x410_crop_478b24840a
15.03.2016 16:20

Представяне на магистърските програми на департамента пред студентите бакалаври

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
доц. д-р Тодор Коларов

Модератор:
проф. д-р Христо Георгиев

Участници:
преподаватели от департамента и студенти бакалаври

Запознаване на студентите с магистърските програми, начин на кандидатстване, анотации, компетенции, специализации и условия за дипломиране.