facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

strelba-3_678x410_crop_478b24840a strelba-2_678x410_crop_478b24840a strelba-11_678x410_crop_478b24840a
08.02.2017 14:42

Практическо обучение

От 16 до 20 януари 2017 г. със студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в програмите на департамент „Национална и международна сигурност“, използвайки тактическото и технологичното оборудване на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, се проведе практическо обучение, включващо теренни изследвания на тема: Международни стандарти за спазване на човешките права при използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи.

В теренното изследване взеха участие и инструктори от НСА.

Ръководител на теренното изследване бе проф. д-р Ненко Дойков – директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността към департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ .