facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

dsc-0005-copy_678x410_crop_478b24840a
14.01.2016 18:00

Организация на сигурността на аерогарите

В рамките на семинар „Езиците нa сигурността“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. д-р Владко Иванов и ас. Иван Лолев

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
студенти и преподаватели от департамента


Значимостта на проблематиката произтича от:
• Ключовото значение на граничния контрол, като компенсираща мярка за граничната сигурност на ЕС И България в условията на силен миграционен натиск по външните граници на държавите-членки
• Нарастващата роля на граничната контролно-пропускателна дейност за ефективно противодействие на заплахите и рисковете за вътрешната и външната сигурност на страните от ЕС
• дилемата нови технологии /човек в системата за сигурност/
• необходимостта от създаване на гъвкави, синергетични модели на граничен контрол, основаващи се на хомеостазата

Проф. д-р Владко Иванов е ръководител на катедра „Опазване на обществения ред“ в Академия на МВР, признат за един от най-добрите специалисти по шенгенските граници в Европа.
Иван Лолев е ассистент-докторант в Академия на МВР и експерт по авиоционна гранична сигурност