ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

dsc0553_678x410_crop_478b24840a
15.02.2021 18:30

Обучителен семинар „Разработване на бакалавърска/магистърска теза – най-важното, което трябва да знаем“

Онлайн


Организатор:
департамент  „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. д-р Ненко Дойков - директор на Програмния съвет на департамент „Национална и международна сигурност“

Лектори:
проф. д-р Ненко Дойков
гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Участници:
студенти на департамент „Национална и международна сигурност“

Обучителният семинар има за цел да запознае студентите в четвърта година на БП „Гражданска и корпоративна сигурност“ и студентите в трети семестър на МП „Национална и международна сигурност“, МП „Киберсигурност“, МП „Противодействие на престъпността и тероризма“ и МП „Криминология и политики за превенция на престъпността“ с основните стъпки от процеса на дипломиране чрез защита на бакалавърска/ магистърска теза. По време на семинара студентите ще научат отговорите на важни въпроси като:

  • какво се изисква, за да бъде одобрена тема на бакалавърска/магистърска теза?
  • какво съдържа една бакалавърска/магистърска теза?
  • кои са задължителните елементи на увода?
  • как протича защитата?