ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

web_678x410_crop_478b24840a
25.05.2015 13:00

Новите информационни технологии и предизвикателствата пред сигурността

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 1, зала 511

 

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

 

Водещ:
проф. Веселин Целков, д.н. – член на Комисията за защита на личните данни

 

Модератор:
доц. д-р Юлияна Каракънева

 

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Национална и международна сигурност“

 

Темата на семинара е свързана с актуални проекти в сферата на сигурността в Европейския съюз и участието на Р България в този процес.

 

Проф. В. Целков е един от най- известните и утвърдени специалисти в областта на сигурността и защитата на информацията, експерт и академичен преподавател. Работил е над 20 години в научно-изследователските институти на Министерството на отбраната. Бил е член на Държавната комисия по сигурността на информацията.