facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

security_678x410_crop_478b24840a
30.11.2016 18:00

Младежки дискусионен форум „Младите хора и сигурността“

Студентско/докторантска конференция по актуални проблеми на сигурността

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещи:
Дафинка Сидова и Михаел Димитров – редовни докторанти към департамент „Национална и международна сигурност“

В хода на събитието работата на водещите ще бъде подпомагана от преподаватели от департамента.

Модератор:
проф. д-р Венелин Георгиев, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:
студенти и докторанти от департаментите на Нов български университет и гости от други университети

Събитието е посветено на 25-годишния юбилей на Нов български университет. В различните аспекти на сигурността младите хора се явяват едновременно източник на способности за генериране на сигурност и уязвима част от обществото за заплахите за сигурността. В дискусията се очаква да бъдат защитавани тези за мястото и значението на младите хора като участници в тези две роли по отношение на сигурността на личностно, групово, национално и регионално равнище.

В събитието като лектори и участници в дискусиите ще се включат студенти и докторанти от НБУ и други университети, които проявяват активно отношение към актуалните проблеми пред сигурността.