ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

p1140647-copy_678x410_crop_478b24840a
29.11.2019 16:20

Младежки дискусионен форум „Актуални проблеми на градската сигурност в държавите-членки на ЕС“

Корпус 1, Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
Департамент  „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
ас. д-р Михаел Димитров
ас. д-р Дафинка Сидова


Темата на форума е обвързана с новите предизвикателства, рискове и заплахи, породени от урбанизационните процеси в съвременния глобален свят, по-конкретно в държавите-членки на ЕС.

Основна цел на събитието е да обедини студенти от няколко департамента, предоставяйки им среда за обсъждане на проблемите на сигурността в различни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, криминологичен, кибер и т.н., в контекста на големите градове. Примерни направления за дискусии са: значимост на градската сигурност в Европа и света; човешка сигурност, демокрация, градове; механизми и органи на управление на градската сигурност; нови технологии и градска сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността в градовете; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за повишаване на градската сигурност; жилищна политика и градска сигурност; етнически и религиозни общности и градска сигурност; тероризъм и радикализация в градовете; мигрантска криза и градска сигурност; и др.

Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.

По време на семинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.