facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

snimka-1_678x410_crop_478b24840a snimka-2_678x410_crop_478b24840a snimka-3_678x410_crop_478b24840a
23.06.2016 16:05

Кръгла маса с международно участие: „ЕВРОПА ПРЕЗ 21 ВЕК: РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ проведе на 19 май 2016 г. Кръгла маса с международно участие: „ЕВРОПА ПРЕЗ 21 ВЕК: РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ .


Събитието предизвика голям интерес. Бяха представени 76 доклада от участници от редица университети и академични институции, сред които МИТ университет – Македония, Национален военен университет - Варшава, Полша, Университет „Св. Климент Охридски“ – Скопие, различни институти на БАН, УНСС, ВА „Г. С. Раковски“, Академия на МВР, УниБит, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, НВУ „Васил Левски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Европейският политехнически университет, Министерство на външните работи, Съвет по сигурността към МС, Министерство на отбраната и други.

В сферата на международната дейност се затвърди партньорството с Национален военен университет -Варшава.

Прочетен бе поздравителен адрес от г-жа Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България.

Приветствие поднесе г-жа Джема Грозданова, председател на Парламентарната комисия по външна политика към 43-то Народно събрание.

Пленарни доклади бяха представени от доц. д-р Светослав Малинов, депутат в Европейския парламент, г-н Огнян Златев, ръководител на Делегацията на Европейската комисия в България и доц. полковник Андрей Собон от Национален военен университет-Варшава.

Постигнатите резултати са в пълно съответствие с планираните.

Реализирана бе ползотворна дискусия по поставените проблеми, а международните контакти на департамента придобиха нови измерения.

Издаването на сборника с докладите от кръглата маса с международно участие ще бъде разпространен в университети, изследователски институти, институции на централна и местна власт и др.

Проявата бе отразена от чрез Канал 3, Нова телевизия, Телевизия Bulgaria On Air, програма "Хоризонт", вестник "Труд" и публикации в интернет. Предстоят поредица от публикации в списание „Сигурност“, в които ще се резюмират резултатите от кръглата маса с международно участие .