facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

mobotex_678x410_crop_478b24840a
19.11.2015 16:20

Интегрирани системи и иновативни технологии за охрана, наблюдение и оповестяване

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 706

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
инж. Росен Нацков, управител на Мултимедийна група ООД (ММG)

Модератори:
проф. Георги Бахчеванов, д.н., доц. д-р Динко Стефанов

Участници:
студенти и преподаватели от департамента


Съвременните технически средства дават възможност да се интегрира популацията в малките региони и да може да се участва пряко в борбата с престъпността. „Съвременни системи за видеонаблюдение и охрана“ се предлагат качествени камери, които включват не само видеонаблюдение, а осигуряват видеонаблюдение и охрана. „Чрез инсталиране на камери може да имаме изградени групи, които да реагират и наблюдават няколко населени места едновременно. В случай на нарушение, групата да може да отива на точното място. Идеята е да се даде възможност на хора по места да наблюдават чрез охранителните камери. Когато се задействат при опасност, да може да се реагира. Досега има много изградени камери, но те са локализирани главно в общините и полицията. Това би могло да се разшири и да се даде достъп на местните хора до тях. Хората няма да поемат отговорността на органите, а могат да следят работата им или да се организират в общност, която да реагира. Идеята е достъпът да бъде публичен“.

Инж. Росен Илев Нацков е управител на Мултимедийна група ЕООД. Мултимедийна група е в България от 1996 година. От 2001 година е представител на немската фирма Mobotix, която е лидер в производството на IP камери в света.