facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

td4_678x410_crop_478b24840a td2_678x410_crop_478b24840a td1_678x410_crop_478b24840a td3_678x410_crop_478b24840a
15.01.2016 11:49

Европейските фондове като инструмент за сигурност и просперитет на България – публична лекция на Томислав Дончев – Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Утвърдена добра практика на департамент „Национална и международна сигурност“ е да кани известни личности от политическата и обществено-икономическата сфера, представители на държавната власт и на централната администрация за срещи със студентите в рамките на постоянно действащия семинар „Езици на сигурността“. Като правило срещите се превръщат във форуми, на които се дискутират проблеми на сигурността в нейния най-широк обхват.

На 12.01.2016 г., в рамките на семинара „Езици на сигурността“ департаментът организира среща на студенти и преподаватели от НБУ с г-н Томислав Дончев, вицепремиер на страната по европейските фондове и икономическата политика. Срещата беше ръководена от ръководителя на департамента проф. д-р Христо Георгиев.

В своята презентация г-н Дончев направи анализ на политиките, перспективите и проблемите пред управлението на средствата от европейските фондове, като очерта ползата от тях в три основни направления: пряко влияние на постъпващите финансови ресурси върху развитието на бизнеса, влияние върху макроикономическите показатели на страната и влияние върху качеството на институциите, занимаващи се с управление и използване на средствата по еврофондовете. Лекторът акцентира върху връзката между ефективното управление на финансовите средства и сигурността на страната. Присъстващите на срещата преподаватели и студенти на НБУ имаха възможност да зададат своите въпроси на г-н Дончев и да получат изчерпателни отговори. Интересната тема, компетентността и атрактивността на лектора и активността на участниците в срещата станаха причина на излизане от залата да бъде споделяно общо мнение за безспорната полезност на поредното събитие в рамките на семинара „Езици на сигурността“.