facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

europ_678x410_crop_478b24840a
19.05.2016 10:00

Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз

Кръгла маса с международно участие

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“
Корпус 1, зала 405


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещи:
проф. д-р Христо Георгиев,
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
преподаватели от НБУ и от други български и чужди университети, студенти, лектори от правителствени и неправителствени организации, научни институции

През 2015 и 2016 г. кризисните събития в различни региони на света продължиха да формират основната част от рисковете и заплахите за сигурността на страните от ЕС. Те, от своя страна, и в частност Р България продължават да са обект на засилен миграционен натиск, произтичащ от ситуацията в Близкия изток и Северна Африка. Запазва се тенденцията от последните две години, определящата роля за миграционната обстановка в Р България да се определя от наличието на територията на Р Турция на близо 3 млн. бежанци, като основна част от пристигащите у нас чужденци да са предимно от Сирия и Афганистан.

Въпреки предприетите мерки в Европейския съюз бяха реализирани редица терористични нападения с много жертви, като заплахата от нови атаки остава реална. Основно тези заплахи можем да ги свържем с нарастване броя на европейските граждани, участващи в конфликтите в Близкия изток (по данни на Европол повече от пет хиляди души), в гражданската война в Сирия, която продължава вече пета година, загинаха повече от 250 000 души, а милиони бяха прокудени от домовете си, както и заплахите за сигурността като цяло от ескалиращата кризисна обстановка в Близкия изток и Северна Африка.

Терористичните атентати във Франция, Тунис и Кувейт и нарастващия брой на чуждестранните бойци, пътуващи от и за конфликтните зони в Близкия Изток, налагат активни мерки за противодействие и отговор на тази заплаха.

За да се преодолеят тези проблеми, са необходими приемането на общоприети от страните на ЕС мерки, които да компенсират дефицита на сигурност в съвременна Европа, предизвикан от правото на свободно придвижване в пределите на ЕС, засилените миграционни потоци към европейските държави, разрастването на сферите на проявление на терористичните формирования и организираната престъпност.

НБУ, като международно признат университет в сферата на сигурността, повече от десет години се опитва да „бие камбаната“ и остро да поставя за обсъждане различни теми, касаещи националната и международна сигурност.

 
Програма на кръглата маса

Прикачени файлове