facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

20 години департамент „Национална и международна сигурност“

img-20231124-181120-3_959x399_pad_478b24840a

20 години ДНМС

 

На 24 ноември 2023 г. департамент „Национална и международна сигурност“ отбеляза с официален прием 20 години от създаването си на 23 септември 2003 г.Под надслов „Департамент „Национална и международна сигурност“ – развитие, новаторство, устойчивост“ събитието обедини на едно място създателите и доайените на департамента – проф. д-р Христо Георгиев (дългогодишен ръководител), проф. Димитър Йончев, д.н., проф. Георги Бахчеванов, д.н. и проф. Николай Радулов, д.н. (бивш ръководител), студенти, докторанти, алумни, бивши и настоящи щатни и хонорувани преподаватели. Официално приветствие от името на Ръководството на Нов български университет поднесе гл. ас. д-р Емилия Димитрова – зам.-ректор по научноизследователската и творческата дейност.